10 พฤษภาคม 2017 เหลือแต่ผ้า

เปโตรเข้าไปในถ้ำ เขาเห็นแถบผ้าป่านวางอยู่

ถอดความจาก ยอห์น 20:5john-20-3-5-Daily2017_5_10