10 มีนาคม 2018 ทั้งสรรเสริญ ทั้งทำตาม

ฉันจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเสมอ

และทำตามคำที่ปฏิญาณไว้ทุกๆ วัน

ถอดความจาก สดุดี 61:8

???????????????????????????????