10 สิงหาคม 2017 มุ่งสู่เป้าหมาย

ข้ามุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อรางวัล

ถอดความจากฟีลิปปี 3:14

php-3-14-16Daily2017_8_10