10 สิงหาคม 2018 ลูกแกะในหมู่หมาป่า

เราส่งเจ้าไปเหมือนลูกแกะกลางหมาป่า

ถอดความจาก ลูกา 10:3

MobileLuke10-3-4