13 สิงหาคม 2018 ลูกแห่งสันติ

ถ้าลูกแห่งสันติอยู่ที่นั่น สันติของเจ้าจะอยู่กับเขา

ถอดความจากลูกา 10:6

MobileLuke10-5-7