10 เมษายน 2013 นักเขียนชาวประมง

จำเป็นที่เพื่อน ๆ ต้องทุกข์ทนชั่วระยะหนึ่ง ….

เพื่อเป็นการทดสอบความเชื่อที่ดียิ่งกว่าทองคำ

ถอดความจาก 1 เปโตร 1:6-7

Daily2013_4_10

เปโตร เป็นชาวประมงที่พระเยซูทรงเรียกให้เป็นสาวก

เขาตามพระองค์ตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงชักชวนเขา  และหลังจากนั้น

เขาก็ได้ประสบกับความมหัศจรรย์มากมายในชีวิต

พระเยซูทรงรักเขา และทรงรู้จักเขายิ่งกว่าที่เขารู้จักตัวเองเสียอีก

เขารักพระเยซูมาก ถวายชีวิตให้พระองค์ได้ เคยปกป้องพระองค์จนไปฟันหูทาสคนหนึ่งขาด

 แต่แล้ว… ไม่นานนักจากการปกป้องพระองค์   เขากลับกล่าวว่า

“ผมไม่รู้จักพระเยซูคนนั้น”   เพียงเขากลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษ …..

เปโตรได้เขียนจดหมายฝากไปยังเพื่อน ๆ ที่เชื่อพระเยซู ซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ตามที่ต่าง  ๆ

และจดหมายที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้านั้น

ยังคงอยู่ให้เราอ่านในทุกวันนี้  แม้เวลาจะผ่านมากว่า 2000 ปี!