10 เมษายน 2018 เดี๋ยวจะหลงตัวเอง

วิบัติแก่เจ้า เมื่อคนยกย่องชมเชยเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 6:26

Luke6-26