11 กรกฎาคม 2019 พระเยซูต่อหน้าศัตรู

ถึงเราบอกเจ้า เจ้าก็ไม่เชื่อ

ถอดความจาก ลูกา 22:67
MobileLuke22-v-66-68