11 กันยายน 2017 พระสิริเต็มโลก

สรรเสริญพระนามรุ่งโรจน์ของพระเจ้าตลอดไป

ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้น เต็มด้วยพระสิริของพระองค์

อาเมนและอาเมน 

ถอดความจาก สดุดี 72:19

RYU