11 กันยายน 2017 ให้เด็กเล็กๆ เข้ามา

 

 

 

จงให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา  อย่าห้ามเขา!

ถอดความจาก ลูกา 18:16
Luke18-15-17