11 กันยายน 2018 ความหมายลึกซึ้ง

ขอโปรดให้อาหารประจำวันแก่เราทั้งหลาย

ถอดความจากลูกา  11:4
MobileLuke11-3-4