11 กุมภาพันธ์ 2017 ขอทรงตอบ

เมื่อฉันจนตรอก ไม่มีทางออก 

ขอพระเจ้าประทานช่องทาง

ขอทรงเมตตา และทรงฟังคำอธิษฐานของฉัน 

ถอดความจาก สดุดี 4.1

IMG_6654