11 ตุลาคม 2013 ถุงใหม่ ถุงเก่า

 ไม่มีใครเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ ๆ มาใส่ถุงหนังเก่า
หากทำอย่างนั้น ถุงหนังเก่าจะขาดไป…

ถอดความจากลูกา 5:37

Daily2013_10_11-1

เผื่อว่าธรรมาจารย์จะยังไม่เข้าใจเรื่องการอดอาหารนี้
พระเยซูทรงเล่าคำอุปมาสั้น ๆ ให้เขาฟังว่า
“ไม่มีใครที่จะเอาผ้าใหม่จากเสื้อใหม่มาปะเสื้อผ้าเก่า..
ทำอย่างนั้น เสื้อเก่าจะยิ่งขาด ทำให้เสียเสื้อทั้งสองตัว
ผ้าชิ้นที่ใหม่กว่าก็ไม่เหมาะกับเสื้อเก่า”

ไม่มีใครเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ ๆ มาใส่ถุงหนังเก่า
หากทำอย่างนั้น ถุงหนังเก่าจะขาดไป…
น้ำองุ่นจะรั่วออกมา เสียน้ำองุ่นไป
ส่วนถุงหนังก็พังไปด้วย
น้ำองุ่นใหม่ก็ต้องใส่ถุงหนังใหม่

Daily2013_10_11-2
ใครก็ตามที่ดื่มเหล้าเก่าก็ไม่อยากจะได้น้ำองุ่นหมักใหม่
เพราะว่า “ของเก่านั้นดีอยู่แล้ว”

โห… หมายความว่าอย่างไรหรือ?…
พระเยซูมิได้ต้องการให้เขาเอาบัญญัติเดิม ที่เน้นการทำตามกฎของพวกเขามาเป็นแนวทาง
แต่พระเยซูจะประทานบัญญัติใหม่ เป็นเรื่องของความรัก
ถ้าธรรมาจารย์ถือกฎแห่งความรัก   พวกเขาจะไม่โวยวายว่าใครจะทำผิดบัญญัติข้อโน้นข้อนี้
ความคิดเก่าของธรรมาจารย์เอามาปรับใหม่ไม่ได้
ต้องใช้ของใหม่ของพระเยซูไปเลย!
เวลาเรามาพบพระเจ้าแล้ว เราต้องทิ้งสิ่งเก่า ๆ ในชีวิตไป
ให้กลายเป็นของใหม่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจึงจะเดินไปได้อย่างสวยงาม