11 ตุลาคม 2014 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงนิ่ง สงบใจต่อพระพักตร์พระเจ้า
เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

ถอดความจาก เศฟันยาห์ 1: 7

scripture_illustration9

เพื่อน ๆ ครับ  วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวันที่น่ากลัว
เพราะพระเจ้าจะทรงทำตามความยุติธรรมของพระองค์
คนที่รักความชั่ว ก็จะได้พบผลของการกระทำของเขา
ถ้าเพื่อน ๆ อยากรู้รายละเอียดของวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า
ไปตามหาอ่านได้ในหนังสือเศฟันยาห์
หนังสือโยเอล  และอีกหลายเล่มที่เขียนบันทึกไว้

แต่ถ้าเราเตรียมพร้อม เชื่อฟังพระเจ้าเสมอ
วันนั้น สำหรับเราไม่น่ากลัว  แต่จะน่าเสียใจที่เพื่อนของเราหลายคน
ไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับวันนั้น