11 ตุลาคม 2016 กล่าวหาได้ไม๊?

แล้วเจ้ามากล่าวหาเรา ผู้ที่พระบิดาได้แต่งตั้ง ส่งลงมาในโลกว่า  
หมิ่นประมาทพระองค์ เพียงเพราะเรากล่าวว่า
เราเป็นพระบุตรพระเจ้า อย่างนั้นหรือ?

ถอดความจากยอห์น 10:36

john10-34-36-Daily2016_10_11

ในสดุดี 82.6  บันทึกว่า เรา​ได้​กล่าว​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​พระ​ เป็น​บุตร​องค์​ผู้​สูงสุด ท่าน​ทุก​คน​นั่น​แหละ “

 คนที่เป็นผู้วินิจฉัย สามารถตัดสินเป็นตายให้กับคู่คดี  เท่ากับเขาก็เหมือนกับเป็นพระ นั่นเอง

การที่พระเยซูกล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าจึงไม่ได้ผิดอะไรด้วยซ้ำ