11 ธันวาคม 2018 การตอบแทน

แม้พวกเขาไม่อาจตอบแทนเจ้า

เจ้าจะได้รับตอบแทน เมื่อคนชอบธรรมคืนชีพขึ้นมา

ถอดความจาก ลูกา 14:14
mobile-Luke-14-13-14