11 พฤศจิกายน 2016 ให้เธอทำไป

เธอจะเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้จนถึงวันฝังศพเรา   

ถอดความจากยอห์น 12:7

john12-6-8-Daily2016_11_11