11 พฤษภาคม 2013 ธรรมชาติความสว่าง..

ท่านเป็นแสงสว่างของโลก  

เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขา ซึ่งซ่อนไว้ไม่ได้

ถอดความจาก มัทธิว 5:14

images

แสงสว่าง อย่างไรก็เห็น
แสงสว่าง อย่างไรก็เห็น

 

 

พระเยซูทรงบอกว่า เราเป็นแสงสว่างของโลก

เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขา ซึ่งซ่อนไว้ไม่ได้

เพื่อน ๆ  คิดอย่างไรครับ?

เป็นแสงได้ ก็ต้องมีพลัง มีต้นตอของแสงนั้น

แต่หากว่าจะเป็นแสงด้วยตัวเอง มันจะริบหรี่ เดี๋ยวก็ดับ

จะเป็นแสงได้  ต้องมีพลัง  มีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิต

จริงไม๊?