11 มกราคม 2019 ของๆพ่อก็คือของๆเจ้า

ลูกอยู่กับพ่อเสมอ  ทุกสิ่งที่เป็นของพ่อก็เป็นของเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 15:31-32

MobileLuke15v31-32