11 มิถุนายน 2018 เอาใจใส่..

เจ้าจะต้องเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟังให้ดี

คนใดที่มีอยู่ จะได้รับเพิ่มขึ้น

ถอดความจากลูกา 8:18

Luke-8-18