11 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

สิ่งที่เราต้องการมากคือ จะได้กินปัสกานี้กับพวกเจ้า

ก่อนที่เราจะทนทุกข์

ถอดความจากลูกา 22:16

MobileLuke22-v14-16