11 มีนาคม 2016 ถามไม่หยุด

ไม่ใช่  ข้าไม่ใช่เอลียาห์

ถอดความจาก ยอห์น 1:21

john-1-21-22-Daily2016_3_11