11 มีนาคม 2019 ผู้ที่ดีจริง ๆ

ไม่มีใครดีจริงยกเว้นองค์พระเจ้าเท่านั้น

ถอดความจากลูกา 18:19

LukeMobile18v18-19