สรุปย่อ เฉลยธรรมบัญญัติ

ตั้งแต่นั้นมา ไม่มีผู้เผยพระคำคนใดในอิสราเอลเทียบได้กับโมเสส
ผู้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักต่อหน้า…
ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 34:10

07-Deuteronomy-Thai

บทสรุปย่อ เฉลยธรรมบัญญัติ

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]