11 เมษายน 2013 นักเขียนนักวิชาการ

ที่เรากำลังประกาศอยู่ ก็เรื่องพระองค์นั่นแหละ…
เราเตือนสติและสอนทุกคนให้มีสติปัญญา
เพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์

ถอดความจาก โคโลสี 1:28

Daily2013_4_11

 

เซาโล  ฟาริสีผู้ปราชญ์เปรื่อง… มั่นใจว่า พระเยซูไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอด

ดังนั้น หากใครเชื่อพระเยซู เขาก็จะพร้อมที่จะจัดการลงโทษคนเหล่านั้น

แต่แล้ววันหนึ่ง เขาพบพระเยซูกลางทางที่จะเดินไปข่มเหงคริสเตียน

การพบกับพระเยซูอย่างมหัศจรรย์ในวันนั้น ทำให้เขารู้ว่า พระเยซูผู้ที่เขาข่มเหงคือพระเจ้าเที่ยงแท้

จากนั้นมา พระเจ้าทรงใช้เขาออกไปประกาศเรื่องของพระองค์

ตามที่ต่าง ๆ  นอกดินแดนอิสราเอล  ทำให้เขาต้องทนทุกข์เป็นอย่างมาก

เพราะถูกจับ จำคุก ถูกเฆี่ยน ถูกโบย… สารพัด

แต่เขาก็ยังมีความสุขที่ได้รับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้

บั้นปลายของเขานั้น…  แม้ถูกเฝ้าไม่ให้คลาดสายตา

ยังคงเขียนจดหมายฝากเตือนคริสตจักรต่าง ๆ ให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างไม่ท้อแท้