11 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

“เข้าไปในหมู่บ้านนั้น เจ้าจะพบลา ตัวหนึ่งผูกอยู่

ไม่มีใครเคยขี่ลาตัวนี้ จงแก้ เชือกและจูงมันมา”

ถอดความจาก ลูกา 19:28-30

MobileLuke19v28-30