12 กรกฎาคม 2019 พระเยซูต่อหน้าศัตรู

แต่นี้ไป บุตรมนุษย์จะนั่งอยู่เบื้องขวา

ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ถอดความจาก ลูกา 22:69

MobileLuke22-v-69-71