12 กันยายน 2016 ความสว่างของโลก

เราคือความสว่างของโลก

ถอดความจาก ยอห์น 9:5

john-9-4-6a-Daily2016_9_12 (2)

กลางวัน พวกเราต้องทำงานของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา  พอเป็นกลางคืน ไม่มีใครทำงานได้  ฟังนะ ตราบเท่าที่เราอยู่ในโลก เราคือความสว่างของโลก