12 กันยายน 2017 เศรษฐีกับความรวย


สิ่งที่คนทำไม่ได้  พระเจ้าทรงทำได้

ถอดความจาก ลูกา 18:27

bbLuke18 18-27