12 กันยายน 2018 ขอยืมขนมปัง

อย่ามากวน เราปิดบ้านแล้ว ลูกนอนแล้วกับเรา

เราลุกไปหยิบให้ไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 11:7

MobileLuke11-5-7