12 กันยายน 2018 คนต่างชาติที่หายโรค

ไม่มีคนโรคเรื้อนคนไหนหายโรค นอกจากนาอามาน คนซีเรีย

ถอดความจาก ลูกา  4:27

luke4-27