12 กันยายน 2019 เสด็จสู่สวรรค์

แล้วพระองค์ก็ทรงถูกนำขึ้นไปสู่สวรรค์

จากพวกเขาไป

ถอดความจาก ลูกา 24:51

luke24Mobilev50-51re