12 ตุลาคม 2016 เชื่อในสิ่งที่เราทำ

แม้เจ้าไม่เชื่อเรา ก็ขอให้เชื่อในงานที่เราทำ

ถอดความจาก ยอห์น 10:37

john10-37-39-Daily2016_10_12

 

 

“ถ้าเราไม่ได้ทำราชกิจพระบิดา ก็อย่าเชื่อเรา

แต่ถ้าเราทำ แม้เจ้าไม่เชื่อเรา ก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่เราทำ
…เจ้าจะได้เข้าใจเสียทีว่า พระบิดาอยู่ในเรา เราอยู่ในพระบิดา”

 

ไม่ได้การ ต้องจับเข้าคุก!

จับกุมวันนี้เลย

เดี๋ยวนี้เลย!

 

แต่พระเยซูพ้นมือพวกเขาไปได้…