12 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ดาวิดทรงยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะว่า พระยาห์เวห์องค์จอมทัพสถิตกับท่าน

ถอดความจาก 2 ซามูเอล 5:9-10

host2sam5-9