12 ธันวาคม 2015 ไม่มีที่ว่าง

เธอให้กำเนิดลูกชายหัวปี 

เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า

เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้พวกเขาในโรงแรม

ถอดความจาก ลูกา 2:7