12 ธันวาคม 2018 งานเลี้ยงใหญ่

เขาส่งคนรับใช้ไปแจ้งแขกว่า ขอเชิญมาร่วมงานได้

เพราะทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 14:17

mobile-Luke-14-15-17