12 พฤศจิกายน 2016 รู้หมดไหม?

เจ้าหยั่งรู้ลึกถึงความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกรึ?

บอกมาซิ  ถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้

ถอดความจาก โยบ 38:18

IMG_6477ภาพวาดโดยเตเต้  สุรพัศ  ดีวิภาส