12 พฤษภาคม 2013 แสงสว่างเล็ก ๆ

เมื่อจุดไฟแล้ว จะไม่มีการเอาถังมาครอบไว้

แต่จะตั้งเทียนนั้นไว้บนเชิงเทียน

และมันจะส่องแสงให้กับทุกคนในบ้านนั้น

ถอดความจาก มัทธิว 5:15

ไม่มีแสง ก็อยู่ไม่ได้ จะเป็นแสง ก็ต้องให้ประโยชน์
ไม่มีแสง ก็อยู่ไม่ได้ จะเป็นแสง ก็ต้องให้ประโยชน์

ภาพจาก washingtonpost.com

การเป็นแสงสว่าของดวงอาทิตย์ มีประโยชน์กับคน สัตว์ พืช และทั้งโลกและจักรวาล

การเป็นแสงสว่างของตะเกียง มีประโยชน์ครอบคลุมน้อยยิ่งกว่านัก

พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์

คนที่เชื่อฟังพระองค์ ก็เป็นความสว่างของโลกเช่นกัน

จะส่องได้นาน เข้ม มีประโยชน์มากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับว่า เขามีความสว่างของพระเจ้ามากแค่ไหน

อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าก็จะมีเชื้อแห่งแสงสว่างมาก ส่องได้นานนะครับ