สรุปย่อ 1 เปโตร

9 กันยายน 2020

ต่อไปเราจะอ่าน 1 เปโตร และเรียนไปด้วยกัน วันละข้อสองข้อ จึงเป็นการดีที่เราจะได้เห็นภาพรวมของ 1 เปโตร จดหมายจากอัครทูตเปโตร ไปยังพี่น้องที่กระจัดกระจายไปตามที่ต่าง ๆ บทสรุปจากทิม แมคกี เป็นบทสรุปง่าย ทำให้เห็นภาพรวมได้ภายในเวลาอันสั้น

ท่านได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมไป

แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมไป คือ พระวจนะของพระเจ้า

ถอดความจาก 1 เปโตร 1:23

65-1-Peter-Thai Bibleproject
บทสรุปย่อ 1 เปโตร
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีพร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์   ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]