12 มิถุนายน 2017 ตามเรามา

เจ้านั้นแหละ  ตามเรามา

ถอดความจาก ยอห์น 21:22

john-21-22-23-Daily2017_6_12