12 มีนาคม 2018 เดินเอง แบกเอง

เขาลุกขึ้นต่อหน้าทุกคน  แบกเปลนอน

เดินไป สรรเสริญพระเจ้าไป

ถอดความจาก ลูกา 5:25-26

Luke5-25-26