12 มีนาคม 2019 ดีพอไหม?

“เรื่องอย่างนั้น กระผมถือรักษามาตั้งแต่เด็กแล้วขอรับ”

ถอดความจาก ลูกา 18:20-21

LukeMobile18v20-21