12 สิงหาคม 2016 อย่าเข้าข้าง!

ธรรมบัญญัติตัดสินคนโดยไม่ให้โอกาสเขาพูด

และแจ้งสิ่งที่เขาทำ อย่างนั้นรึ?

ถอดความจากยอห์น 7:51

john-7-50-52-Daily2016_8_12