12 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

 คนที่รู้จักพระองค์ และผู้หญิงที่ตามมาจากกาลิลี

ยืนอยู่แต่ไกล มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 23:49

Luke23-mobile-v48-49