12 เมษายน 2013 นักเขียนหนุ่มน้อย

ไปตามมาระโกมา  และพาเขามาด้วย

เพราะเขาช่วยปรนนิบัติข้าพเจ้าเป็นอย่างดี 

ถอดความจาก  2 ทิโมธี 4:11

Daily2013_4_12

 

ยอห์นมาร์ก  หรือที่เราเรียกภาษาไทยว่า มาระโก    เป็นชายหนุ่มที่รู้อย่างน้อยสองภาษา

คือภาษากรีก และ ภาษาที่ใช้กันทั่วไปในปาเลสไตน์

มาระโกได้บันทึกเรื่องราวของพระเยซูตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่มราชกิจ

จนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์และเสด็จสู่สวรรค์

เขาไปไหนมาไหนกับเปโตรบ่อย ๆ  ได้เห็นการทำงานของพระเจ้าผ่านคนของพระองค์

เคยไปกับท่านเปาโล และก็ทำให้ท่านไม่พอใจ

แต่ในที่สุดท่านเปาโลก็เปลี่ยนใจ ยอมรับมาระโกเป็นอย่างดี

มาระโกผู้นี้ ก็ได้รับการบันดาลใจจากพระเจ้าให้เขียนบันทึกเรื่องราวของชีวิตพระเยซู

งานเขียนของมาระโกรวดเร็ว ทันใจ ไม่เยิ่นเย้อเลย

คนที่เริ่มสนใจพระเจ้าใหม่ ๆ มักเริ่มต้นอ่านพระธรรมมาระโกก่อนเล่มอื่น ๆ

เพราะเข้าใจง่าย และเห็นภาพที่รวดเร็วเหมือนกับภาพยนต์…..