12 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

แล้วพวกเขาก็จูงลูกลามาหาพระองค์

เอาเสื้อคลุมของตนปูบนหลังลา

ถอดความจาก ลูกา 19:35

MobileLuke19v35-36