12 กรกฎาคม 2017 สยบต่อพระเยซู

ทุกลิ้นจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า

ถอดความจากฟีลิปปี 2:11

php-2-10-11-Daily2017_7_12