13 กันยายน 2015 พระคำล้ำค่า

กฎเกณฑ์ของพระองค์ เป็นมรดกนิรันดร์ของฉัน

ถอดความจาก สดุดี 119:111

ฟังเพลง คลิกที่ภาพ

ps119

20150828-194234