13 กันยายน 2016 เห็นแล้ว!

“จงไปล้างตาที่สระสิโลอัม”

ถอดความจาก ยอห์น 9: 7

john-9-6b-8-Daily2016_9_13

“จงไปล้างตาที่สระสิโลอัม”

 ชายตาบอดกลายเป็นตาดีขณะเดินกลับบ้าน

 “โอ๊ะ  ข้าเห็นแล้ว  ข้าเห็นทุกอย่างเลย”

 “เอ๊ะ คนนั้นเคยนั่งขอทานอยู่ไม่ใช่หรือ?”