13 กันยายน 2018 ตื๊อนัก..ให้ก็ได้

แต่เพราะคนนั้นขอไม่หยุด ไม่ยอมไป

เขาก็จะลุกขึ้นหยิบสิ่งที่คนนั้นต้องการให้

ถอดความจาก ลูกา 11:8
MobileLuke11-8